• Профил на купувача
  Профил на купувача
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по...
 • СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по...

"Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе ЕООД"

гр. Русе ул."Алея Лилия" №1, E-mail: pulmo_dispanser@rousse.spnet.net

За Нас

Болницата е единственото специализирано лечебно заведение в региона за извънболнична и болнична помощ, в което се издирват, диагностицират, периодично наблюдават и лекуват болни с туберкулоза и хронични и неспецифични белодробни заболявания във всички възрастови групи.

Още

Новини и събития

18.05.2015г.
Обявена е открита процедура – „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД.“

18.05.2015г.
Обявена е открита процедура – „Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД.“

27.04.2015г.
Обявена е открита процедура – „Приготвяне и доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал на СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД.“

Обучения

1 бр. свободно място за лекар – специализант по пневмология и фтизиатрия

Мултимедийна лента

Previous
Теодора Иванова

  Теодора Иванова гл. счетоводител тел.: 0899 975...

Д-р Роберт Шиков

  Д-р Роберт Шиков специалист по вътрешни болести и пневмофтизиатрия тел.: 0899 975...

Росица Арабаджиева

  Росица Арабаджиева главна медицинска сестра тел.: 0899 975...

Архив

„Приготвяне и доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал на СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД”   18.03.2014   Р Е Ш Е Н И Е № 93 / 17.03.2014 г. Документация за участие в открита...

Д-р Метев

  Д-р Христо Метев д.м. – н-к Пневмологично отделение, специалист вътрешни болести, пневмофтизатрия, бронхология тел.: 0899 975...

Д-р Колев

  Д-р Николай Колев н-к Пневмофтизиатрично отделение, специалист по вътрешни болести и пневмофтизиатрия тел.: 0899 975...

Д-р Казанджиев

  Д-р Спас Казанджиев д.м. – специалист образна диагностика тел.: 0888 541...

Д-р Лефтерова

  Д-р Антония Лефтерова специалист клинична лаборатория тел.: 0894 610...

Д-р Радева

  Д-р Миглена Радева специалист по вътрешни болести и пневмофтизиатрия тел.: 0899 975...

Д-р Давидов

  Д-р Георги Давидов специалист по вътрешни болести и пневмофтизиатрия тел.: 0899 975...

Д-р Щерева

  Д-р Емилия Щерева специалист по вътрешни болести и пневмофтизиатрия тел.: 0899 975...

Д-р Дачева

  Д-р Йорданка Дачева специалист по вътрешни болести и пневмофтизиатрия тел.: 0899 975...

Д-р Дачев

  Д-р Светослав Дачев Управител Специалист по педиатрия и детска пневмофтизиатрия тел.: 0899 975...

Д-р Гетов

  Д-р Димитър Гетов Н-к Диагностично-консултативен блок Специалист по вътрешни болести, пневмофтизиатрия, бронхология тел.: 0899 975...

Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

СЕКТОР ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Съвременна апаратура – система за компютърна дигитална безфилмова диагностика и топлинен принтер със следните предимства: ниски стойности на вредното рентгеново лъчение при CR и DR системи, като при DR е над 10 пъти по-ниска от конвенционалните рентгенографии; бързо провеждане на изследването и получаване на резултати; възможност за компютърна обработка и съхранение на образите на различните носители; лесно пренасяне на образните изследвания по мрежа и възможност за консултиране от разстояние; значително по-високо качество на изследванията. Ехографско изследване на коремни органи и плеврална кухина /изливи, пристенни тумори/. Осъществява се със съвременна...

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Единствена в областта за диагностика на туберкулозата. Диагностика на неспецифична микрофлора. Извършва изследвания на: Стационарно болни и контактни пациенти; Диспансеризирани пациенти; Пациенти от други здравни заведения в града и областта – по договор и срещу заплащане; Пациенти на РЗОК – материал храчка; Амбулаторни пациенти срещу...

ФУНКЦИОНАЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН КАБИНЕТ

В кабинета се извършва: Функционално изследване на дишането с или без бронходилататорен тест; Функционално изследване на дишането с натоварване;...

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болнис активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по Национална програма за борба стуберкулозата- в поддържаща фаза на лечение; Предписания за изследване на туберкулинова чувствителност; Химиопрофилактика на ТБК; Профилактични (скринингови) прегледи. на рискови групи.   Специализирана доболнична помощ и по договори с НЗОК от следните лекари: Д-р Йорданка Дачева – тел.082/813 981 Д-р Георги Давидов – тел.082/813 988 Д-р Миглена...

СБАЛ ПФЗ РУСЕ

В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания;Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по Национална програма за борба стуберкулозата- в поддържаща фаза на лечение;Предписания за изследване на туберкулинова чувствителност;Химиопрофилактика на ТБК;Профилактични (скринингови) прегледи на рискови...

КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Извършва се: Диспансеризация на болни с туберкулоза и ХНБЗ; Лекарснки преглед и осъществяване на терапевтична схема; Лечение на туберкулоза; Предписания за изследване на туберкулиноа чувствителност; Химиопрафилактаки на ТБК; Предписания за инхалаторна терапия, ФИД, ЕКГ с разчитане и консултация на интернист; Предписания за клинико-лабораторни, кръвни и уринни изследвания, рентгенография и томография на ДКБ; Хоспитализация на болни с туберкулоза и остри и хронични пулмопатии; Извършване на спешни и планови консултации в други лечебни заведения; Извършване на скринигови изследвания на населението. Кабинетите работят по график Справки на регистратурата на телефони: 082/ 813...

КАБИНЕТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ТУБЕРКУЛОЗА И ИМУНОПРОФИЛАКТИКА

В кабинета се извършва: Профилактика, извънболнично лечение и диспансеризация на деца и юноши с ТБК от 0 дo 18-годишна възраст; Диспансеризация на деца с ТБК в съответните диспансерни групи; Провеждане и контролиране на химиопрофилактиката на инфектирани с туберкулоза деца и юноши; Извънболнично лечение на деца и юноши с различни форми на туберкулоза; Изследване на туберкулинова чувствителност на всички съмнителни за туберкулоза деца; Диспансерен учет, наблюдение и лечение на болните от ТБК деца и юноши. БЦЖ ЕКИП Провжеда диагностични и предваксинални проби МАНТУ на подлежащите контингенти; БЦЖ ваксинация на деца...

БРОХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Кабинетът обслужва болни постъпили в СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ, МБАЛ – Русе, МДОЗС – Русе, амбулаторно насочени болни и пациенти от съседни региони. Осъществява: Първичен преглед при бронхолог, фибробронхоскоия, трансбронхиална щипкова биопсия, трансбронхиална иглова аспирационна биопсия, ендобронхиална четкова биопсия, катетър аспирация, бронхоаспирация, бронхоалвеоларен лаваж, транторакална тънкоиглена аспирационна биопсия, ендобронхиални наливки с АБ /по преценка/, секретолитици, кортикостероиди, фаринготрахеални промивки за БК посявки. Материалите взети за изследване се изпращат за хистологично, цитологично, микробиологични и ТБК изследване за директна и...

Новини и събития

Обучения 1 бр. свободно място за лекар – специализант по пневмология и...