• Профил на купувача
  Профил на купувача
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по...
 • СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по...

За нас

Болницата е единственото специализирано лечебно заведение в региона за извънболнична и болнична помощ, в което се издирват, диагностицират, периодично наблюдават и лекуват болни с туберкулоза и хронични и неспецифични белодробни заболявания във всички възрастови групи.

Заведението е основна с труктурна и фунционална едицина, осъществяваща контрола на туберкулозата и животозастрашаващите неспецифични белодробни заболявания като ХОББ, хроничен бронхит, белодробен емфизем, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абсцеси и плеврални изливи.

В ДКБ се извършват

Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания;
Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;
Лечение на туберкулозата по Национална програма за борба стуберкулозата- в поддържаща фаза на лечение;
Предписания за изследване на туберкулинова чувствителност;
Химиопрофилактика на ТБК;
Профилактични (скринингови) прегледи. на рискови групи.

Специализирана доболнична помощ и по договори с НЗОК от следните лекари:

 • Д-р Йорданка Дачева – тел.082/813 981
 • Д-р Георги Давидов – тел.082/813 988
 • Д-р Миглена Радева – тел.082/813 992
 • Д-р Емилия Щерева – тел.082/813 981
 • Д-р Светослав Дачев – тел.082/813 986

 Началник КДБ – Д-р Димитър ГЕТОВ .

Лечебното заведение е консултант на всички лечебни заведения в област Русе, като единствено в диспансера се извършва ранна ендоскопска и морфологична диагностика на белодробния карцином.

гр. Русе
ул.“Алея Лилия“ №1
Управител: 082/ 813 960
Факс: 082/ 823 879
Регистратура:  082/ 813 964, 813 967
E-mail: pulmo_dispanser@rousse.spnet.net