• Профил на купувача
  Профил на купувача
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по...
 • СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по...

Профил на купувача

№ в регистъра на АОП Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
00766-2014-0003 01.10.2014 „Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 10.11.2014 възложена
00766-2014-0002 01.10.2014 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 10.11.2014 възложена
00766-2014-0001 01.10.2014 „Приготвяне и доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал на СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 10.11.2014 възложена

№ в регистъра на АОП Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
00766-2015-0001 27.04.2015 „Приготвяне и доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал на СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 16.05.2016 Възложена
00766-2015-0002 18.05.2015 „Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 16.05.2016 Възложена
00766-2015-0003 18.05.2015 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 16.05.2016 Възложена
00766-2015-0004 13.10.2015 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 16.05.2016 Възложена
00766-2016-0001 11.04.2016 „Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 11.04.2016 Отворена
00766-2016-0002 12.04.2016 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД” Открита процедура по ЗОП 12.04.2016 Отворена