• Профил на купувача
  Профил на купувача
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по...
 • СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по...

Свържете се с нас

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Секретар 813 960
Управител 813 961
Д-р Дачев 813 996
Гл. мед. сестра 813 998
Ст. мед. сестра ДКБ 813 970
Гл. счетоводител 813 962
Регистратура 813 964 813 967
Касиер и ТРЗ 813 993
Д-р Дачева 813 981
Д-р Щерева 813 983
Д-р Давидов 813 988
Д-р Радева 813 992
Д-р Цоневска 813 979
Д-р Дачев 813 986
Д-р Лефтерова 813 977
Клинични изпитвания 813 990
Д-р Казанджиев 813 968
Бронхология 813 980
БЦЖ екип 813 984
Рьо лаборатория 813 985
Микробиологична лаборатория 813 982
Клинична лаборатория 813 991
Функционален кабинет 813 989
Рентгенов архив 813 908
Дигитален рентген 813 994
Н-к отд. Д-р Метев 813 975
Лекари 813 971
Ст. мед. сестра 813 976
Мед. сестри 813 978
Интензивен сектор 813 966
Н-к отд. Д-р Колев 813 974
Лекари 813 969
Ст. мед. сестра 813 973
Мед. сестри 813 965