• Профил на купувача
  Профил на купувача
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по...
 • СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по...

Профил на купувача

Профил на купувача

Обществена поръчка

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 
 
 

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на

СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД”

 

30.04.2014

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 / 30.04.2014 г.

Документация за участие в открита процедура

До всички заинтересовани участници в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД”, по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОП – РАЗЯСНЕНИЕ

Свали документация за участие в открита процедура

 
 

„Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на

СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД”

 

30.04.2014

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 / 30.04.2014 г.

Документация за участие в открита процедура

Свали документация за участие в открита процедура

 
 

АРХИВ