• Профил на купувача
  Профил на купувача
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по...
 • СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по...

Диагностично-консултативен блок

СЕКТОР ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

СЕКТОР ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Съвременна апаратура – система за компютърна дигитална безфилмова диагностика и топлинен принтер със следните предимства: ниски стойности на вредното рентгеново лъчение при CR и DR системи, като при DR е над 10 пъти по-ниска от конвенционалните рентгенографии; бързо провеждане на изследването и получаване на резултати; възможност за компютърна обработка и съхранение на образите на различните носители; лесно пренасяне на образните изследвания по мрежа и възможност за консултиране от разстояние; значително по-високо качество на изследванията. Ехографско изследване на коремни органи и плеврална кухина /изливи, пристенни тумори/. Осъществява се със съвременна ехографска апаратура. Началник сектор – Д-р КАЗАНДЖИЕВ – рентгенолог Телефон: 082/ 813 987 Възможност за масова профилактика и прегледи по...

Още...

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Единствена в областта за диагностика на туберкулозата. Диагностика на неспецифична микрофлора. Извършва изследвания на: Стационарно болни и контактни пациенти; Диспансеризирани пациенти; Пациенти от други здравни заведения в града и областта – по договор и срещу заплащане; Пациенти на РЗОК – материал храчка; Амбулаторни пациенти срещу...

Още...

ФУНКЦИОНАЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН КАБИНЕТ

ФУНКЦИОНАЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН КАБИНЕТ

В кабинета се извършва: Функционално изследване на дишането с или без бронходилататорен тест; Функционално изследване на дишането с натоварване; Електрокардиография.

Още...

КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Извършва се: Диспансеризация на болни с туберкулоза и ХНБЗ; Лекарснки преглед и осъществяване на терапевтична схема; Лечение на туберкулоза; Предписания за изследване на туберкулиноа чувствителност; Химиопрафилактаки на ТБК; Предписания за инхалаторна терапия, ФИД, ЕКГ с разчитане и консултация на интернист; Предписания за клинико-лабораторни, кръвни и уринни изследвания, рентгенография и томография на ДКБ; Хоспитализация на болни с туберкулоза и остри и хронични пулмопатии; Извършване на спешни и планови консултации в други лечебни заведения; Извършване на скринигови изследвания на населението. Кабинетите работят по график Справки на регистратурата на телефони: 082/ 813 964, 813...

Още...

КАБИНЕТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ТУБЕРКУЛОЗА И ИМУНОПРОФИЛАКТИКА

КАБИНЕТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ТУБЕРКУЛОЗА И ИМУНОПРОФИЛАКТИКА

В кабинета се извършва: Профилактика, извънболнично лечение и диспансеризация на деца и юноши с ТБК от 0 дo 18-годишна възраст; Диспансеризация на деца с ТБК в съответните диспансерни групи; Провеждане и контролиране на химиопрофилактиката на инфектирани с туберкулоза деца и юноши; Извънболнично лечение на деца и юноши с различни форми на туберкулоза; Изследване на туберкулинова чувствителност на всички съмнителни за туберкулоза деца; Диспансерен учет, наблюдение и лечение на болните от ТБК деца и юноши. БЦЖ ЕКИП Провжеда диагностични и предваксинални проби МАНТУ на подлежащите контингенти; БЦЖ ваксинация на деца и юноши от 10-месечна до 18-годишна възраст, пропуснати от общопрактикуващите...

Още...

БРОХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

БРОХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Кабинетът обслужва болни постъпили в СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ, МБАЛ – Русе, МДОЗС – Русе, амбулаторно насочени болни и пациенти от съседни региони. Осъществява: Първичен преглед при бронхолог, фибробронхоскоия, трансбронхиална щипкова биопсия, трансбронхиална иглова аспирационна биопсия, ендобронхиална четкова биопсия, катетър аспирация, бронхоаспирация, бронхоалвеоларен лаваж, транторакална тънкоиглена аспирационна биопсия, ендобронхиални наливки с АБ /по преценка/, секретолитици, кортикостероиди, фаринготрахеални промивки за БК посявки. Материалите взети за изследване се изпращат за хистологично, цитологично, микробиологични и ТБК изследване за директна и...

Още...