• Профил на купувача
  Профил на купувача
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по...
 • СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по...

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

В ДКБ се извършват

Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания;

Диспансерно наблюдение на болнис активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;

Лечение на туберкулозата по Национална програма за борба стуберкулозата- в поддържаща фаза на лечение;

Предписания за изследване на туберкулинова чувствителност;

Химиопрофилактика на ТБК; Профилактични (скринингови) прегледи. на рискови групи.

 

Специализирана доболнична помощ

и по договори с НЗОК от следните лекари:

 • Д-р Йорданка Дачева – тел.082/813 981
 • Д-р Георги Давидов – тел.082/813 988
 • Д-р Миглена Радева – тел.082/813 992
 • Д-р Емилия Щерева – тел.082/813 981
 • Д-р Светослав Дачев – тел.082/813 986

 

Консултативните кабинети работят по график.

Справки на регистратурата на телефон: 082/ 813 964, 813 967 Началник КДБ – Д-р Димитър ГЕТОВ .