• Профил на купувача
  Профил на купувача
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ; Лечение на туберкулозата по...
 • СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  СБАЛ ПФЗ РУСЕ
  В ДКБ се извършват Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания; Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;Лечение на туберкулозата по...

СБАЛ ПФЗ РУСЕ

СБАЛ ПФЗ РУСЕ

В ДКБ се извършват

Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания;
Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;
Лечение на туберкулозата по Национална програма за борба стуберкулозата- в поддържаща фаза на лечение;
Предписания за изследване на туберкулинова чувствителност;
Химиопрофилактика на ТБК;
Профилактични (скринингови) прегледи на рискови групи